مدارهای منطقی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مدارهای منطقی
استاد : آیت الله میرفردوس
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 07 ژانویه 2017
دانشجو : آرمین شالچیان
تعداد صفحات : 36
توضیحات
این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .