مدارهای منطقی
مدارهای منطقی
استاد : علی منصور
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
دانشجو : محمد معینیان
تعداد صفحات : ۵۵
توضیحات
  • جزوه کامل می‌باشد.
این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .