مدارهای منطقی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مدارهای منطقی
استاد : ساناز پشم فروش
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 21 دسامبر 2016
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : 18
توضیحات
  • جزوه کامل و تدریس به پایان رسیده است .
این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .