مدارهای منطقی
مدارهای منطقی
استاد : ساناز پشم فروش
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۳۹۵
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : 18
توضیحات
  • جزوه کامل و تدریس به پایان رسیده است .
این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .