معانی شعرهای ساقی نامه ، ظهوری تُرشیزی
معانی شعرهای ساقی نامه ، ظهوری تُرشیزی
استاد : سیده پرنیان دریاباری
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵
دانشجو : پدرام نخستین
تعداد صفحات : ۱۹
توضیحات

معانی و دستور زبان های لازم در شعرهای تدریسی کتاب ساقی نامه ظهوری ترشیزی.

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .