معماری کامپیوتر
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
معماری کامپیوتر
استاد : لطفعلی شمیرانی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 02 ژوئن 2017
دانشجو : سجاد جعفرپور
تعداد صفحات : 118
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۶-۱۳۹۵ میباشد و تا صفحه ۱۰۰ تدریس شده است .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .