معماری کامپیوتر
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
معماری کامپیوتر
استاد : محمد مهدی حسنی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 09 ژوئن 2017
دانشجو : نغمه یعقوبی
تعداد صفحات : 41
توضیحات

جزوه درس معماری کامپیوتر ، مربوط به نیم سال دوم ۹۶-۱۳۹۵

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .