معماری کامپیوتر
معماری کامپیوتر
استاد : محمد مهدی حسنی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
دانشجو : نغمه یعقوبی
تعداد صفحات : 41
توضیحات

جزوه درس معماری کامپیوتر ، مربوط به نیم سال دوم ۹۶-۱۳۹۵

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .