معماری کامپیوتر
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
معماری کامپیوتر
استاد : محمد مهدی حسنی
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 03 ژانویه 2019
دانشجو : هانیه هوشیار
تعداد صفحات : ۵۱
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸-۹۷ می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .