مهندسی نرم افزار
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مهندسی نرم افزار
استاد : رویا باقری
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 25 می 2019
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۵
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸-۹۷ میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .