نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
استاد : مریم‌ تیموری
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 13 ژانویه 2019
دانشجو : یاسمن احسانی
تعداد صفحات : ۲۸
توضیحات

جزوه‌مربوط به نیم سال اول ۹۸-۹۷ می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .