نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
استاد : علیرضا موسوی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۳۹۶
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : ۱۹
توضیحات

جزوه کامل می‌باشد.

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .