نظریه زبان‌‌ها و ماشین‌ها
نظریه زبان‌‌ها و ماشین‌ها
استاد : امید شکراللهی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش‌ نرم افزار
تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۷۰
توضیحات

جزوه کامل می‌باشد.

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .