نظریه زبان ها و ماشین ها
نظریه زبان ها و ماشین ها
استاد : مریم تیموری
رشته : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۳۹۶
دانشجو : آزاده جعفری
تعداد صفحات : 34
توضیحات

جزوه تایپی درس فوق ، مربوط به نیم سال اول ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .