نظریه زبان ها و ماشین ها
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
نظریه زبان ها و ماشین ها
استاد : مریم تیموری
رشته : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
تاریخ انتشار : 28 دسامبر 2017
دانشجو : آزاده جعفری
تعداد صفحات : 34
توضیحات

جزوه تایپی درس فوق ، مربوط به نیم سال اول ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .