نمونه سوالات درس جامعه شناسی
نمونه سوالات درس جامعه شناسی
استاد : حمیدرضا میرزایی
رشته : مدیریت
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۶
دانشجو : مهزاد طاهرپور
تعداد صفحات : 11
توضیحات

نمونه سوال امتحانی

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .