نمونه سوالات درس ریز پردازنده و زبان اسمبلی
نمونه سوالات درس ریز پردازنده و زبان اسمبلی
استاد : افشین مروجی
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۹۶
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۱
توضیحات

نمونه سوالات ارسال شده توسط استاد به تعداد ۸ مورد در نیم سال اول ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .