هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره
استاد : حمیدرضا مقسمی
رشته : مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 04 ژوئن 2017
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : ۸۹
توضیحات

فصل ها و بخش های تدریسی برای امتحان پایان ترم + اسلایدهای اصلاح شده !

 

★★★

 

سرفصل‌های تدریس شده کتاب هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره ، استاد حمیدرضا مقسمی :

الف) بخش اول :
از فصل یک تا انتهای فصل پنج تدریس شده است .
فصل شش حذف میباشد .
ب) بخش دوم :
فصل هفت و هشت تدریس شده است .
فصل نهم حذف میباشد .
ج) بخش سوم :
فقط فصل یازده تدریس شده است .
فصل ده حذف میباشد .
د) بخش چهارم :
فقط فصل چهاردهم تدریس شده است .
فصل‌های دوازده و سیزده حذف میباشند .
قسمت‌های حائز اهمیت از نظر سوال امتحانی :

۱) برنامه family و تابع member و الحاق (به ترتیب صفحات ۲۷ و ۶۸ و ۶۹)
۲) مفاهیم فصل هفت و هشت از جمله انواع جست و جو‌ها ، DFS و BFS و …
★ سوال تعریفی از این دو فصل نمی‌آید اما تسلط به مفاهیم لازم است .
۳) جدول موجود در انتهای صفحه‌ی ۱۳۶
۴) مثال‌های موجود در صفحه‌ی ۴۴
۵) توابع عضویت و مطالب مرتبط به آن در منطق فازی

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .