وصیت نامه امام (ره)
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
وصیت نامه امام (ره)
استاد : فرشید دانش پژوه
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : 12 ژانویه 2018
دانشجو : مهزاد طاهرپور
تعداد صفحات : ۹
توضیحات

سوالات و جزوه درس وصایای امام (ره)

در امتحان پایانی نیم سال اول ۹۷-۹۶ از سوال ۱ الی ۱۸ جزوه مذکور بجز سوال ۳ مورد سوال قرار میگیرد و منبع امتحان است .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .