پایگاه داده ها
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
پایگاه داده ها
استاد : ساناز پشم فروش
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 17 ژوئن 2017
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : 2
توضیحات

نمونه سوالات امتحانی درس پایگاه داده ها ، نیم سال دوم ۹۶-۱۳۹۵

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .