کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات
کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات
استاد : فرشید شیرافکن
رشته : کامپیوتر
تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
دانشجو : احمد راسخی
تعداد صفحات : 150
توضیحات

نسخه پی دی اف کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات از استاد فرشید شیرافکن

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .