کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها
کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها
استاد : فرشید شیرافکن
رشته : کامپیوتر
تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
دانشجو : احمد راسخی
تعداد صفحات : 260
توضیحات

نسخه پی دی اف کتاب نظریه زبانها و ماشینها از استاد فرشید شیرافکن

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .