مباحث ویژه ۱
مباحث ویژه ۱
استاد : الهام کردتوشکی
رشته : مهندسی کامپیوتر ، گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۶
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : ۳۲
توضیحات

جزوه کامل می‌باشد.

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .