طراحی VLSI
طراحی VLSI
استاد : علی منصور
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش سخت افزار
تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۵۵
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۶-۱۳۹۵ میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .