طراحی VLSI
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
طراحی VLSI
استاد : علی منصور
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش سخت افزار
تاریخ انتشار : 05 ژوئن 2017
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۵۵
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۶-۱۳۹۵ میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .